Preek 27 oktober 2019, Romeinen 1,1-7 (Bijbel in Gewone Taal)

Ds. Rina Mulderij

Gemeente van Jezus Christus,

Soms kun je het maar moeilijk geloven dat God van jou houdt. Dat Hij jou liefheeft, ook al maak je fouten, ben je niet altijd zo trouw in geloof, loop je de kantjes ervan af of ben je even niet beschikbaar voor een ontmoeting met God om wat voor reden ook. Dat Gods liefde tot meer dan het uiterste gaat, gaat er bij jou er niet altijd in. Twijfel je of het wel waar is. Raak je het spoor bijster, als je om je heen ziet dat mensen ruziën, dat er oorlogen plaatsvinden, zoals die in Syrië weer is opgelaaid na aanval vanuit Turkije op de Koerden. Als je de schimmige dealtjes ziet tussen nog schimmiger landen. Waar delen met velen is verworden tot delen met alleen jezelf en met hen die bij jou horen. Waar de verschillen benadrukt worden, omdat dat een bevolkingsgroep goed uitkomt, want met verdeel en heers blijft er uiteindelijk eentje over. Waar de sfeer thuis slechter is geworden, want huiselijk geweld is dit jaar weer toegenomen – rond de miljoen inwoners van Nederland krijgen er mee te maken, dat is één op de zeventien mensen [http://www.huiselijkgeweldcongres.nl/inleiding], dus als we met zo’n tweehonderd mensen hier zitten, hebben twaalf personen, jong en oud, hiermee te maken en dat vind ik veel te veel. Als je in een dergelijke thuissituatie vast zit, kun je soms het gevoel hebben dat er niemand is die om je geeft. Voor wie ben jij belangrijk, dat jij er bent. Wat doet het er nog toe: zo’n miserabel, haast depressief gevoel kan je overvallen, dat je geen contact kunt maken met de mensen om je heen, laat staan met God.

In deze brief van Paulus aan de Romeinen zoekt hij naar verbinding met een gemeenschap te Rome van Joden en niet-Joden die Jezus Christus als redder zien. Hij introduceert zichzelf in deze brief als een apostel voor de volken, die door God zelf is uitgekozen voor deze opdracht omwille van het goede nieuws. Paulus komt met reden in Rome. Hij wil namelijk het evangelie verspreiden naar het westen van de Romeinse wereld. Hij vraagt aan deze gemeenschap in Christus of zij hem willen opvangen als hij bij hun komt. Hij wil graag met deze tak van de Jezusbeweging in contact komen en hij stuurt als het ware een geloofsbrief voor hem uit, waar hij zijn boodschap heeft neergeschreven: namelijk dat alle mensen schuldig tegenover God zijn, maar in plaats van hen te straffen heeft God zijn Zoon Jezus Christus gezonden, die door zijn lijden en sterven de straf heeft weggenomen en die via de opstanding uit de dood redding brengt voor Joden en niet-Joden.

In de brief die op deze voor Paulus lange groet volgt, werkt hij dit uit. Hij laat zo zien wie hij is en dat hij in zijn apostelschap, die hij dankzij Gods genade heeft ontvangen, zich met hart en ziel toelegt op de verspreiding van geloven in Jezus Christus. Daar schuilt het evangelie in: waar wij delen in het leven, sterven en opstanding van Jezus Christus en hem volgen, daar komen wij dichter bij het Koninkrijk van God. Het evangelie, deze goede boodschap is breder dan de op papier toevertrouwde woorden van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Sterker nog: Paulus heeft zijn brieven geschreven vóór deze vier evangeliën. Dus bij Paulus gaat de goede boodschap om te leven als Jezus, zoals hij handelen, denken, om vierentwintig uur per dag geloven, gehoorzamen aan God, die ons in Jezus Christus gered heeft. En die goede boodschap is machtiger dan dat wat de keizer van Rome dicteert als wat juist is om te horen; machtiger dan wat wij vanuit onze huidige machtscentra horen als de waarheid. Het evangelie draait om waarlijk vrij leven met Jezus, aan wie God de hoogste macht heeft gegeven via Zijn Geest. Over Jezus wordt al sinds Abraham (Genesis 12,1-3) en de profeten gesproken en die belofte is in Jezus werkelijkheid geworden. En die telkens weer werkelijkheid wordt, overal waar mensen ja zeggen op Jezus, met hem een band aan gaan, dus ook als jij ja op Jezus zegt, zijn leven met God beaamt.

Via Jezus horen we bij God als Zijn geliefden. God heeft ons geheiligd in Jezus, ons apart gezet in zijn genade. Het uiteindelijke doel is dat alle volken, alle mensen bij God horen. Maar er moet ergens ook een begin worden gemaakt en dat doet God door voor ons te kiezen. Over uitverkiezing is er veel gepraat, gesteggeld, zijn kerken zelfs gescheurd: de één wist het nog beter dan de ander wat God ermee bedoeld heeft en ze konden daarin ook genadeloos voor elkaar zijn. Maar dan loop je weg van het evangelie, maak je Jezus’ goede boodschap krom. God laat ons niet alleen op aarde. Niets kan ons van Hem scheiden. Wij zijn van zonde bevrijd, dat wat ons wil afzonderen van elkaar, van God, zodat het elk voor zichzelf is, maar dat is niet de weg van Jezus. Hij wil onze ogen openen voor het goede dat er is in jou en in de ander; dat wij zien zoals God in Zijn genade ons ziet. Dat wij zoeken naar verbinding met God en onderling, hoe moeilijk dat ook kan zijn soms. Ik geloof dat Gods uitverkiezing meer met die genade van God te maken heeft dan dat wij daarover kunnen bedenken of uitdokteren: Gods genade is groter dan wat wij aan kwaad, zonde kunnen produceren.

Ook al kan het soms moeilijk voor jou zijn dat je die liefde van God kunt ervaren, toch is die liefde de grond voor jouw zijn, jouw leven. Je hebt er tijd voor nodig om die liefde vanuit Gods genade je eigen te maken en die tijd ontvangen wij ook van God. Dat wij mogen groeien in dit bestaan, dat God al ja heeft gezegd op jou, op ons allemaal. In Zijn Woord Jezus Christus, in de Bijbel komen wij Gods liefde op het spoor, ook in de weerbarstige teksten, in de teksten die onbegrijpelijk op ons afkomen. Daar achter gaat Gods eeuwig durende liefde schuil, die naar ons blijft zoeken. Die geduldig naar ons luistert, wanneer we Gods claim naar ons leven op de proef stellen. Die bij ons is, wanneer we in de koude, donkere put van ziekte, verdriet en verlies zitten, waar jij je een loser voelt. Voor God ben jij altijd van belang, ben jij van blijvende waarde, ben jij een mens op wie Zijn vrede rust, want ook jij, juist jij bent Zijn geliefde. Amen.

Contactgegevens

Protestantse gemeente Grootegast/Sebaldeburen

Goede Herderkerk, De Gast 2, 9861 BM te Grootegast

0594-613073

Contact via email