Preek 20 mei 2018: Pinksteren, Handelingen 2,1-24 en Genesis 11,1-9

Ds. H.C. Mulderij

Gemeente van Jezus Christus,

Als je op vakantie gaat naar een vreemd land, waar mensen jouw taal niet spreken, dan is het fijn dat je eens weer Nederlands hoort. Je verstaat er toch veel meer van: Nederlands, Fries of Westerkwartiers of een ander dialect. Dat komt dichter bij jouw eigen taal, de taal van je hart. Vorige week mocht ik voorgaan in een gastgemeente en de kinderkerk daar had het verhaal van de toren van Babel op het rooster staan. Het ging over mensen die allemaal opeens een andere taal spraken. Ik vroeg één van de kinderen of ze het erg vonden, als mama of papa ’s ochtendsaan de ontbijttafel plotseling een andere taal zouden spreken. Een jongetje gaf mij een slim antwoord: “Nou, dan kan mama mij niet meer zeggen dat ik mijn kamer moet opruimen.” Datmoest ik hem toegeven: dat had hij heel vlug bedacht. Maar als je even doordenkt, ga je niet wat missen, als je jouw moeder niet verstaat? Het kan handig zijn als je bepaalde klusjes niet meer hoeft te doen, omdat je je moeder niet begrijpt, maar er gaat ook wat mis in de communicatie. In die van de liefde wel te verstaan. Je hoort dan ook niet dat moeder van jou houdt. Je kunt dat ook niet meer tegen haar zeggen. Dat laten voelen, dat wil dan wel gelukkig. Maar je hebt taal nodig, waarmee je kunt zeggen wat jou bezig houdt, wat je nodig hebt, als je even iets wilt vertellen, even lekker kletsen...

Taal is voor een mens belangrijk. In beide Bijbelverhalen speelt elkaar verstaan een rol. In Genesis gaat het op een gegeven moment langs elkaar heen en mensen verlaten Babel om zich op aarde te verspreiden. In Handelingen horen mensen in hun eigen taal de apostelen over de grote daden van God spreken. Dit is geen loos gebrabbel, maar ze verstaan daadwerkelijk de woorden en dat komt bij hen binnen. Nou, ja bij een deel, want er zijn ook mensen bij die ermee spotten. Wat er op deze vijftigste dag na Pesach gebeurt, tart elke logica. Het valt niet goed te verklaren: voor mensen van toen niet en ook voor ons is dit lastig.

Zo heb ik gekeken of zo iets dergelijks wel vaker voorgekomen is. Dat een groep mensen in een vreemde taal gaat spreken en dat ze zich goed verstaanbaar maken voor mensen die in die vreemde taal zijn geboren en getogen. Dat is binnen een groep niet gebeurd. Wel zijn er gevallen bekend van mensen die uit een coma, na hersenbeschadiging, een klap op het hoofd of een hersentumor plotseling een andere taal spreken dan die, waarin zij zijn opgegroeid. Zoals een vrouw uit Engeland, die na zware migraineaanvallen Engels met een Chinees accent sprak https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/162839-foreign-accent-syndrome-spontaan-een-andere-taal-praten.html; of een Kroatisch meisje dat na een coma vloeiend Duits praatte https://www.scientias.nl/spraakverwarring-na-coma-verklaard; https://www.metronieuws.nl/xl/raar/2016/10/engelstalige-tiener-spreekt-vloeiend-spaans-na-coma/; en zelfs een traumatische ervaring kan zorgen voor het spreken van een andere taal zoals een jonge vrouw in 1941 in Noorwegen tijdens een luchtaanval geraakt werd door granaatscherven in haar hoofd: ze bleek Noors met een sterk Duits accent te spreken. Gevolg was dat zij door haar landgenoten daarom links werd gelaten. https://www.tvcn.nl/nl/blog/2014/9/11/spontaan-een-andere-taal-spreken/;  Maar dit effect is vaak tijdelijk. Gelukkig leven veel van deze mensen weer verder met de taal, waarin zij het meest vertrouwd zijn.

Een ander onderzoek onderstreepte dat het nuttigen van alcohol het spreken van de tweede taal kan helpen. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/alcohol-helpt-bij-spreken-van-een-andere-taal/;  Inderdaad: ik wist even niet wat ik las. Heb ik het toch al die jaren wat verkeerd aangepakt met Hebreeuws, Grieks en mijn Frans. Dus: even een glaasje wijn bij het vertalen en lechaim.... Hoho, wacht even: in de kleine letters staat, dat je een bepaalde hoeveelheid alcohol aangepast aan je lichaamsgewicht moet drinken. Je moet dus eerst berekenen hoe veel je mag. Het gaat niet om een grote inname, maar er is nog verder onderzoek nodig. Dit haalt gelijk onderuit, dat die apostelen never, nooit niet dronken moeten zijn geweest, want dan spreek je alleen maar wartaal.

Maar wat dan wel? Wat is er die dag op het derde uur na zonsopgang gebeurd? We moeten het doen met het verslag van Lucas. De apostelen spreken wat in die tijd in Palestina gangbaar was, namelijk Aramees en dat doen ze met een sterk Galilees accent. De omstanders pikken dat gelijk op, zoals wij dat ook doen, wanneer we iemand met een zachte g horen spreken. Ik weet niet hoe zeer de apostelen het Grieks of het Latijn machtig waren, laat staan de andere talen die er in het Romeinse Rijk gesproken werden. Dus die menigte van Joodse mannen, geboren in diverse delen van dit rijk, horen hen spreken in hun moederstaal en zij verstaan hen wel, maar ze begrijpen niet wat hier voor hun ogen gebeurt. Dat past niet in hun beeld dat zij van hun leven hebben. Dat gaat hun begrip, alle rationele uitleg te boven, dat deze mensen in een voor hun verstaanbare taal spreken.

Wat schuilt hier achter? Kunnen wij het ook begrijpen wat hier gebeurt? Het wonder zit hem in dat God zich aan mensen verstaanbaar wil maken. God wil gehoord worden door ieder mens, in elke mensentaal. Dus hoe maken wij ons verstaanbaar en hoe verstaan wij zelf wat iemand tot ons wil zeggen over de grote daden van God? Het gaat om verstaan en verstaan worden. Wat er is aan communicatie tussen jij en ik. Wat wil ik overdragen aan jou, wat ik vanuit geloven heb mogen ontvangen van God en jij aan mij: wat wil jij mij vertellen over het wonder dat God aan jou heeft mogen doen? Het gaat om deze wisselwerking tussen horen en spreken, om van elkaar te leren hoe God voor ieder mens er wil zijn. De vele talen die onze wereld telt, zijn geen belemmering voor de Geest van God, maar de Geest schakelt ieder mens in om in begrijpelijke taal te spreken tot een ander die niets van Jezus weet. Om tot het hart van de ander te spreken, om het te raken, om jouw leven in een ander spoor te zetten. Om jou op het pad van thuis, van het hemels Koninkrijk te brengen, zodat je vertrouwd raakt met de boodschap die God voor jou, voor ons allen heeft. Om te zien dat wij onze dromen van de hemel op aarde waar zullen maken, dat God zijn belofte na komt, dat ieder gered zal worden die de naam van de Heer aanroept.

Om deze verstaanbaarheid die het hele mens-zijn betrekt – je lichaam, ziel, geest en verstand –om deze schakeling gaat het, dat God zich aan jou wil laten ervaren en dat wij dat mogen verstaan zoals we zijn of zoals Pinksteren het ons wil zeggen: dat wij God mogen verstaan in onze eigen taal. God weet ons te verbinden in Jezus door zijn Geest. Hij schakelt ons in en zet ons in beweging om mensen vertrouwd te maken met de goede boodschap. Het vraagt van ons dat wij verstaanders van God willen zijn, om te getuigen wat God voor ons heeft gedaan en dat wij geduld en goede woorden opbrengen, voor wie van niets willen weten – zeker wanneer wij met kwaad geconfronteerd worden, dat wij dan kwaad met goed weten te keren. Als wij mensen elkaar leren verstaan, dan is Gods Koninkrijk niet ver meer. Amen.

Contactgegevens

Protestantse gemeente Grootegast/Sebaldeburen

Goede Herderkerk, De Gast 2, 9861 BM te Grootegast

0594-613073

Contact via email