Preek gehouden op 3 september 2017, Matteüs 19,13-15 (uit: Bijbel in Gewone Taal)

Ds. H.C. Mulderij

Gemeente van Jezus Christus,

Jezus laat in dit kleine inkijkje onderweg zien hoe hij open staat voor elk mens dat op zijn pad komt. Hij ontvangt met open armen zelfs de kleine kinderen die de leerlingen tegenhouden alsof ze een bodyguard voor Jezus zijn. Die hun meester voor alles afschermen en die willen bepalen wie wel en wie geen toegang tot Jezus heeft. Op lijfwachten zit Jezus niet te wachten, die barrières opwerpen voor mensen. Jezus bepaalt zelf hoe toegankelijk hij is. Dat laat hij telkens weer zien, als hij onderweg naar Jeruzalem is. Voor oud en jong, rijk en arm, wie veel geleerd heeft en wie met de handen werkt, wie een hoge status heeft en wie op de onderste tree van de samenleving staat – iedereen is welkom bij Jezus.

Dat is een radicale boodschap voor die tijd en ook voor onze tijd, waar we merken dat sommige mensen zich meer gelijk voelen dan anderen. Waar er op bepaalde mensen neer wordt gekeken, “want dat is toch plebs, want die spoort toch niet, want die komt uit dát gezin...” Mensen worden in hokjes gedeeld en daarmee houd je de wereld overzichtelijk. Maar je verliest er ook wat mee. Als jij die ander als zus en zo weg zet, verhef jij jezelf als het ware, want jij bepaalt waar iemand thuis hoort, maar je verliest ook zo iets van je eigen menselijkheid, van je compassie voor je medemens. Je hoeft je niet met die ander te verhouden, die hoort daar thuis en jij hier, lekker dichtbij Jezus.

Binnen elke gemeenschap ongelovig, gelovig, spelen dergelijke krachten mee: van wie hoort er bij en wie niet. Zijn wij daar wel eens bewust van, dat we mensen uitsluiten en de toegang tot Jezus blokkeren, omdat we menen dat je aan een bepaald profiel van christen zijn moet voldoen? Allemaal hebben we een les in nederigheid van Jezus te leren, niemand uitgezonderd. Voor het volgen van de goede boodschap van Jezus komen we elke zondag samen, dat er binnen deze samenleving een ander perspectief in het leven wordt aangeboden en dat we van en aan elkaar mogen groeien. Je hebt niet zo veel aan je geloven, als je binnen je eigen huisje je opsluit. We hebben elkaar nodig, waar we elkaar bevragen naar hoe zit dat dan, en dat we van elkaar mogen ervaren: hoe bouwt geloof in Jezus jou op? Wat gevleugelde uitspraken die ik dan in dit kader nog wel eens bezig zijn: zonder wrijving geen glans of als je jouw bijl niet scherp houdt, dus als je niet de tijd neemt om naast de drukte van je werk in de breedste zin van het woord en je sociale leven, dat je ook tijd voor rust, je ontspanning maakt – dat je niet alleen maar aan het woord bent, maar dat je ook eens luistert wat een ander zegt, naar een vraag die een ander jou stelt. We hebben dat allemaal nodig: een soort sparringpartner, iemand die jou een weerwoord geeft, je op andere gedachten brengt, zodat je weer verder kunt groeien in geloven.

Of iemand die jou weer bij de les haalt, zoals Jezus hier met zijn leerlingen doet. Ze hebben namelijk al eerder (Matteüs 18,1-5) van Jezus gehoord, dat wie de belangrijkste wil zijn, moet worden als een kind. Dat betekent niet dat we ons kinderachtig moeten gedragen, maar het heeft te maken met een houding in ontvankelijkheid. Dat we beseffen wat het betekent om hulpeloos, afhankelijk te zijn van onze Vader in de hemel en tegelijkertijd zijn we allemaal waardevol in Gods ogen om zijn Koninkrijk te laten komen. Daar hoort niet een houding bij, dat we selectief zijn, dat wij zelf bepalen wie er bij hoort. Iedereen ontvangt namelijk de roep om Jezus te volgen in woord en daad, zelfs in je denken: het gaat er om dat je een geheel nieuw perspectief in je leven ontvangt.

Via de doop krijgen we – en vanaf nu ook Nyck – daar een beginnetje van mee: dat wij onze naam, wie wij zijn, verbinden aan Gods naam van Ik-zal-er-zijn. Tijdens ons bestaan komen er verschillende mensen op ons pad, die ons willen zegenen in groei in geloof. Dat wij voor het goede zullen gaan en zoeken wat voor onszelf en voor de ander passend is. Het is niet altijd even gemakkelijk om een juiste sleutel te vinden, maar we mogen daarvoor moed ontvangen van God via gebed. Misschien kennen jullie het stuk over een VERHOORD GEBED (schrijver onbekend): wie dat wil, kan straks na de dienst een kaart van dit gebed meenemen.

Ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om te leren oplossen.
Ik vroeg om voorspoed en God gaf me verstand en spierkracht om mee te werken. Ik vroeg om moed en God gaf me gevaren om te overwinnen.
Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen om te helpen.
Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen.
Ik ontving niets van wat ik vroeg
Ik ontving alles wat ik nodig had.

Dat wij samen de kring voor Nyck, de kinderen, de jongeren, de ouders, de alleengaanden, de ouderen, wie jij ook bent, dat wij de kring rondom Jezus open houden en elkaar opnemen, zoals Jezus ook ons heeft opgenomen, want ook voor jou, juist voor jou is Gods nieuwe wereld. Amen.

Contactgegevens

Protestantse gemeente Grootegast/Sebaldeburen

Goede Herderkerk, De Gast 2, 9861 BM te Grootegast

0594-613073

Contact via email