Preek gehouden op Pinksterzondag 4 juni 2017, Handelingen 2,1-11.37-39

Ds. H.C. Mulderij

Gemeente van Jezus Christus,

Vandaag is het feest in de kerk. Op de vijftigste dag van Pasen vieren we de geboorte van de kerk, die door de komst van de Heilige Geest begonnen is. Vijftig dagen zitten er tussen Pasen en Pinksteren. Een tijd om de boodschap van Pasen je eigen te maken: beseffen dat er nieuw leven mogelijk is, zelfs na het dode punt, waarvan je dacht: dit is het einde. Maar het einde is geen punt. Het is eerder een dubbele punt. Het leven krijgt een nieuw begin. En die nieuwe start, bevrijding uit de dood is geen incident, maar het is levensbepalend. Jezus’ opstanding uit de dood vormt ons bestaan en dat is blijvend. Iedere dag mogen wij als bevrijde mensen opstaan en doorgaan met leven. En niet zo maar leven: we mogen met kracht van Boven, als Gods geliefden eeuwig leven. Deze grootse wijziging in ons levensperspectief willen we vandaag vieren.

Op deze vijftigste dag, op Pentecost, hebben alle leerlingen zich verzameld op één en dezelfde plek. Van boven wordt hun bijeenkomst verstoord en het huis vult zich met geluid van wild geraas en met het vuur van Gods Geest. Ook worden alle aanwezigen gevuld met de Geest en ze beginnen in vreemde talen te spreken. Talen die zij zelf niet geleerd hebben, maar de Geest zet hen aan om voor anderen in begrijpelijke taal te spreken. De mensen van bût’n begrijpen de woorden in hun moederstaal gesproken, maar ze begrijpen er tegelijkertijd niets van wat er nu in hun midden gebeurt. We lezen er trouwens heel gemakkelijk over heen, dat de mensen die deze dag in Jeruzalem aangesproken worden, dat het allemaal mannen zijn en ook nog eens vrome Joodse mannen, die vanuit de diaspora, de verspreiding van de Joden over de aarde, zich gevestigd hebben in Jeruzalem. Het zijn dus geen mensen die een pelgrimsreis naar Jeruzalem hebben ondernomen. Wel willen ze in Jeruzalemstad dichter bij het Heilige der Heiligen verkeren, hun geloof verdiepen en God alle eer geven vanwege de grote daden die Hij doet. In Jeruzalem zoeken zij naar een leven in vroomheid.

Daar heb ik al die jaren over heen gelezen: dat de geboorte van wat later kerk is gaan heten, dat dit in eerste instantie een intern joods gebeuren is geweest. Natuurlijk het zaadje van een wereldwijde evangelisatie naar niet-Joden dichtbij en ver af, dat zaadje zit hier al in de tekst. Geplant door de Geest van God die voor ieder mens in verstaanbare taal zich laat ervaren. Dat zaadje is in de loop van de eeuwen gaan groeien, heeft gebloeid, werd gesnoeid, maar het weet telkens weer door te groeien, op te bloeien, zelfs door dorre, doodse perioden heen. Dat is de kracht van Geest, dat God zijn hand niet van ons af trekt, maar dat wij geïnspireerd raken, juist op die momenten in jouw leven dat je rock bottom bent gekomen, op een dieptepunt vast zit, waar je tegenwerking ervaart. Dat in de doodsheid het weer gaat stromen, dat er weer lucht, adem komt, dat je bevrijd wordt van zonde, van dat wat niet tot een leven in God leidt. Daar komt de gave van God tot ons om ons weer op onze voeten te zetten en wekt ons op uit de nacht, die ons verre van God, van elkaar en van onze talenten houdt, om weer de nieuwe dag van God te zien dagen.

Vanuit die belofte van Gods Geest willen wij bestaan. Ook wij mogen delen in die belofte, die bijna tweeduizend jaar geleden in Jeruzalem van boven is aangeboord of beter gezegd, die van boven is geboren. Het is niet onze eigen verdienste of dat de Geest op onze afroep er is gekomen: dat alles is van Godswege in gang gezet. In de woorden van Psalm 127 (vers 1): “als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.” Deels is de kerk mensenwerk, waar we ons samen voor in willen zetten, waar mensen ja zeggen op de taak, op het ambt die zij op zich nemen, waar wij geloven in deze omgeving in stand willen houden, waar we bijdragen aan het levend bouwwerk van de gemeenschap. Daar willen wij vandaag dankbaar voor zijn, dat wij wijkmedewerkers en ambtsdragers gevonden hebben die hun beste beentje voor willen zetten, die zorg willen dragen voor hun medemensen dichtbij en ver af en die de onderlinge relaties vorm willen geven via de arbeid in de wijngaard, samen met de andere ambtsdragers en met u als gemeenschap, want die wederkerigheid is ook nodig.

Maar kerk is ook een geschenk die van boven tot ons komt. Daar mogen wij wel eens stil bij staan, dat God zijn Geest schenkt in de verscheidene charisma’s, de Geestestalenten die er zijn. Ieder van ons bekleedt het ambt van algemeen gelovige en zo mogen wij samen het lichaam vormen, dat geloven in Jezus Messias willen opwekken en verdiepen in ieder mens die wij ontmoeten. Dat wij door Gods Geest ingeschakeld worden voor het werk op deze aarde, dat God ons brengt, waar wij nodig zijn, waar mensen woorden zullen horen en zo geraakt worden dat zij erbij willen horen. Dat zij gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat wij met een schone lei mogen leven, als mensen die dood voor zonde zijn en die als een nieuw mens opgestaan zijn met Jezus.

Dat is een verandering van perspectief in ons leven, de inkeer, waar Petrus zijn medegeloofsgenoten toe oproept. Zoals het altijd is gegaan, daar mogen wij nieuwe wegen ontdekken. Mits wij bereid zijn om in ons af te leggen, wat ons niet dichter bij God brengt. Dat is een proces, waar wij persoonlijk mee te dealen hebben en ook als kerkelijke gemeente. Dat we zien wat er wel is, wie er wel komen, wie verbonden willen zijn met onze gemeenschap in Christus’ naam, dat wij zorg dragen voor wat wel en wat niet bijdraagt aan de eenheid die te midden van een verscheidenheid aan gaven van de Geest er is. Dat vraagt om een innerlijke en een gemeenschappelijke zoektocht, die door verlangen naar Gods Geest gedreven wordt, dat die belofte onder ons waar wordt. Die belofte is er voor de generaties na ons, voor mensen ver weg en dicht bij. Om je aan te sluiten bij Gods Koninkrijk, om deelgenoot van Gods heil te worden, om mensen te zijn van vuur en Geest. Amen.

Contactgegevens

Protestantse gemeente Grootegast/Sebaldeburen

Goede Herderkerk, De Gast 2, 9861 BM te Grootegast

0594-613073

Contact via email