Verkondiging gehouden op 28 mei 2017 (jeugddienst), 1 Petrus 4,1-11 (uit: Bijbel in gewone taal)

Ds. H.C. Mulderij

Kort vraagje: Wie vindt christenen saai? Vingers? En hoe denken jullie dat mensen buiten de kerk hierop reageren? Voor veel mensen kan het lijken dat christenen saai zijn, want ze mogen niks. Geen drank, geen drugs; geen wilde feesten; geen verboden seks, wat er ook maar mee bedoeld wordt. Op zondag mogen christenen al helemaal niets doen; ze moeten zich beheersen, dus niet te veel eten, niet te veel willen hebben. Christen zijn verbinden mensen vaak met dat je niks mag of je moet juist wel dingen doen, zoals anderen liefhebben, armen helpen of dat je moet lijden, omdat je niets mag. Voor mensen van buiten kan er onbegrip zijn, dat ze niet begrijpen, dat je ergens bij wil horen dat betekenis geeft aan jouw leven.

Ook voor jou zelf kan het niet altijd helder zijn, wat het nu betekent dat jij christen bent. Moet je dingen nalaten of juist wel doen? Blijf je omgaan met mensen die jou naar wilde feesten slepen of kies je ervoor om het contact te verbreken met mensen die Jezus niet accepteren? Ga je over je grenzen heen, omdat je mee wilt doen met die anderen? Zwijg je er uit schaamte over wie jouw Redder is tegenover vrienden? Of zoek je juist die mensen op die net als jij gelovig zijn? Soms liggen die grenzen tussen christelijk en niet-christelijk niet zo scherp, als in deze tekst van 1 Petrus: er is eerder sprake van vele grijstinten. Wat maakt jou dan een christen? Het kan bijna lijken of christen zijn een besmettelijke ziekte is: ga maar niet naar een kerk, want voordat je het weet, ben je zo saai.

Als ik terug ga naar de zin en betekenis van christelijk geloof in de wereld, die soms zo leeg kan zijn – waar mensen zich zo ontzettend druk kunnen maken over niets, waar ze prioriteit geven aan zaken die niet bepalend zijn over wie jij ten diepste bent, waar mensen met lijden, kwetsbaarheid, kwaad niets mee kunnen. Over die leegte rapt Lil’ Kleine ook in de hit ‘Alleen’: succes is niet alles. Je weet niet meer wie oprecht in jou geïnteresseerd is om wie je bent of vanwege je poen, je positie aan de top. Er is een grote behoefte aan geliefd te zijn, gewaardeerd te worden in deze wereld. Dat je mensen kunt vertrouwen.

Binnen christelijk geloof gaat het juist hierover: je bent al gewaardeerd en geliefd. Je bent al rijk dankzij Gods liefde voor jou. En dat is helemaal niet saai of dat je daardoor hulpeloos bent, omdat je God in je leven nodig hebt. Het is eerder omgekeerd: je beseft dat je niet zonder God kunt in je leven, want je wilt Hem overal bij betrekken, met God een relatie onderhouden, omdat Hij zo goed is, omdat Hij met Zijn liefde er onvoorwaardelijk voor jou is. Zo lief heeft God ons, dat Hij ons zegent met zijn bijzondere kracht. Ieder van ons heeft van God een gave ontvangen, zonder dat we daarvoor een prestatie vooraf of achteraf moeten geven. Dat heeft God vanuit zijn genade gedaan.

Met deze woorden zitten we al een beetje bij het feest van de Geest: bij Pinksteren. Jezus heeft de Geest al beloofd voor en na zijn opstanding, dat ook al heeft hij ons op aarde verlaten, hij stuurt ons een helper, zodat we het niet alleen hoeven te doen. Gods Geest heeft een goede werking op ons leven. Dat geschenk is er niet om voor jezelf te houden, maar de Geest vraagt dat je die kracht deelt met anderen. En dat gaat verder en dieper dan het delen van foto’s en berichten via sociale media. Het gaat om echt delen van je hoogte- en dieptepunten met elkaar en daar kan de kerk een gemeenschap voor zijn, dat wij in dat delen mogen oefenen. Dat wij er voor elkaar zijn zoals Jezus er ook voor ons is. Jezus is ons voorbeeld hoe wij ons leven mogen inrichten en dat is niet saai.

Het volgen van Jezus is een oproep voor ons, dat hij Gods liefde op aarde zo vorm heeft gegeven, dat wij het christen zijn positief kunnen invullen. Vanuit de tekst kan ik daarmee al een hele hand vullen. Ik begin met: 1) Geef God alle eer, want Hij houdt onvoorwaardelijk van jou. Uit die liefde van God volgt dat 2) jij gered bent, vanuit Gods genade bevrijd van leven in zonde. Nu je gered bent, betekent dat niet dat er geen lijden meer is, maar 3) jouw leven staat onder Gods teken van Christus: Hij weet in Jezus Christus hoe het is dat mensen zoals jij en ik lijden aan kwaad. Juist dan is God er bij, om ons te dragen en om kracht te geven om verder te gaan. 4) Gods Geest schakelt ons helemaal als nieuw in: heel ons mens-zijn – ons hart, verstand, ziel en kracht – is er om deze aarde te vernieuwen met woord en daad. En 5) blijf bidden: God wil de band die Hij met ons heeft, onderhouden, dat wij het gesprek met Hem open houden. Via dit contact mogen wij gelukkig door het leven gaan en nieuwe kracht ontvangen. Waar wij ook gaan, God gaat met ons mee. Amen.

Contactgegevens

Protestantse gemeente Grootegast/Sebaldeburen

Goede Herderkerk, De Gast 2, 9861 BM te Grootegast

0594-613073

Contact via email