NIEUWSBRIEF 2 april 2020

Dag gemeenteleden van onze kerkgemeenschap Grootegast-Sebaldeburen.

Het is duidelijk. Tot 1 juni 2020 zijn er geen kerkdiensten op de manier die wij gewend zijn. Ook gaan alle kerkelijke activiteiten zeker tot 1 juni niet door. Het is crisistijd. Het moderamen heeft in maart twee keer telefonisch vergaderd. De kerkenraad zal de komende periode niet vergaderen. De besluitvorming van de nodige zaken ligt dus tijdelijk bij het moderamen. Uiteraard houden wij de leden van de kerkenraad op de hoogte.

Bezoekwerk: Het bezoekwerk vanuit de kerk kan op dit moment niet. Wel hebben de wijkmedewerkers, ouderlingen, coördinatoren en onze predikant telefonisch contact met onze gemeenteleden.  Ook wij als kerk zijn verantwoordelijk en mogen niet met anderen in contact komen.

Overlijden: Ingeval er iemand van onze gemeente komt te overlijden, kan er ook alleen contact met de predikant via de telefoon zijn. Zo zal een trieste situatie mogelijk nog triester worden doordat er geen persoonlijk contact kan zijn. Een uitvaartdienst mag met maximaal 30 personen zijn. Dat is inclusief de predikant, een ouderling of wijkmedewerker en de mensen van de uitvaartverzorging.

Kerkdiensten: De komende kerkdiensten worden allemaal vieringen die via kerkomroep.nl of kerkradio zijn te beluisteren. Door het vele gebruik van de kerkomroep.nl in ons land zijn de uitzendingen niet altijd vlekkeloos, soms valt de uitzending weg. Probeer het daarna op een ander moment nog eens weer. In de vieringen zijn aanwezig; predikant, ouderling van dienst, organist, lector en de koster.

De predikanten die op het dienstrooster staan gaan in principe ook voor in de vieringen. Mogelijk dat daar van wordt afgeweken door een ruiling met de gastpredikanten.

Avondmaal: In de viering op Witte donderdag willen wij avondmaal houden met daarbij voor de gemeenteleden thuisavondmaal. U wordt dan verzocht zelf voor brood en wijn of druivensap te zorgen.

Collecten: In deze weken zijn er geen collecten. Uiteraard gaan de kosten van de kerk wel door. U mag uw collectebijdrage deze weken overmaken op:

Voor de kerk: NL96 RABO 0323 7359 24 t.n.v. CVK PKN Grootegast-Sebaldeburen.

Voor de Diaconie: NL58 RABO 0132 1004 01 t.n.v. Diaconie PKN Grootegast-Sebaldeburen.

Klokluiden: De afgelopen weken hebben de klokken van de Goede Herderkerk en het Witte Kerkje op de woensdagen van 19.00 tot 19.15 uur geluid. Landelijk is besloten dit in ieder geval tot en met april te doen. Ook wij doen hier aan mee.

Afwezig: Onze predikante Rina Mulderij is van 19 tot en met 26 april afwezig. In voorkomende gevallen mag u contact opnemen met de preses 0594-852275 of met de scriba 0594-613671.

Orgelbespeling op Paaszondag: Annekor Top gaat het orgel van de Goede Herderkerk bespelen met Paasklanken op zondag 12 april van 14.30 tot 15.30 uur. Irene Leseman zal het orgelspel afwisselen met lezingen. U kunt via kerkomroep.nl of kerkradio dit beluisteren. 

Nieuwe ambtsdragers en bevestiging: Het spreken met mogelijke kandidaten is erg lastig op dit moment. Zoals het nu lijkt blijven alle aftredende ambtsdragers aan tot het najaar van 2020. De bevestigingsdienst van 7 juni komt te vervallen.

Website: verdere informatie en actuele zaken kunt u vinden op de website van onze kerk

www.pkn-grootegastsebaldeburen.nl Ook de zieken worden vermeld op de website.

Vervolg op de achterkant

Uw emailadres: Om onze gemeenteleden gemakkelijker te kunnen bereiken zouden wij graag uw emailadres willen hebben. U kunt uw gegevens op de website van de kerk vermelden, onder het kopje registreer.

Contactloze inzamelingsactie voor de voedselbank van het PDW: vooral nu!

Op zaterdag 4 april organiseren de leden van het PDW een contactloze inzameling ten behoeve van de gebruikers van de voedselbank.

Door het hamstergedrag in winkels krijgt de voedselbank nu te weinig aanvoer. Laten we samen zorgen voor wat extra aanvoer, zodat onze medemensen die het zwaar hebben toch voldoende voeding krijgen. Tussen 14 en 16 uur op zaterdagmiddag mag u uw gaven afgeven, buiten bij de ingang van de Schaapskooi. We plaatsen een tafel waar u uw gaven op mag zetten, Ook staat er een collectebus voor uw giften. We zien er op toe dat wij en u onderling voldoende afstand van elkaar houden.

Bent u niet in de gelegenheid langs te komen? Dan komen we op afspraak graag bij u langs om uw gaven op te halen. We spreken per situatie af hoe we dat doen. Over het algemeen zal dit er op neer komen dat u uw gaven buiten de deur klaar zet en dat wij deze op een afgesproken tijd komen halen. U mag hiervoor bellen met Alie Zuiderveld, tel. 613059. Zij neemt graag uw meldingen aan!

De voedselbank heeft momenteel vooral behoefte aan potten en blikken groente en bonen. Natuurlijk zijn, net als anders, ook uw andere gaven en giften van harte welkom!
Mogen we op u rekenen? Namens de gebruikers van de voedselbank hartelijk dank.

Schema van de vieringen en muzikale activiteiten:

 

dag:

datum:

aanvang

 

voorganger

zondag

5 april

9.30 uur

 

ds. H.C. Mulderij

zondag

5 april

19.00 uur

Muziekuurtje

 

donderdag

9 april

19.30 uur

Witte donderdag met thuisavondmaal

 ds. H.C. Mulderij

vrijdag

10 april

19.30 uur

Goede vrijdag

ds. H.C. Mulderij

zaterdag

11 april

19.30 uur

Stille zaterdag

ds. H.C. Mulderij

zondag

12 april

9.30 uur

1e Paasdag

ds. H.C. Mulderij

zondag

12 april

14.30 uur

Orgelbespeling door Annekor Top en lezingen door Irene Leseman

zondag

19 april

9.30 uur

 

ds. A. Landman

zondag

26 april

9.30 uur

 

mw. G. Hovius-Dijkstra

zondag

3 mei

9.30 uur

thema: Dietrich Bonhoeffer

ds. H.C. Mulderij

zondag

10 mei

9.30 uur

 

ds. L.J. van den Brom

zondag

17 mei

9.30 uur

 

ds. H.C. Mulderij

donderdag

21 mei

9.30 uur

Hemelvaartsdag

ds. H.C. Mulderij

zondag

24 mei

9.30 uur

 

ds. K. Meijer

zondag

31 mei

9.30 uur

1e Pinksterdag

ds. H.C. Mulderij

Wij wensen u veel sterkte toe in deze dagen van gedenken van sterven en opstanding van onze Heer Jezus Christus.

Namens het moderamen,

Jelte Zwerver, preses