Zonnekerk - De 10 leefregels van God

We gaan verder met het verhaal van Mozes die eindelijk met zijn volk op weg kon naar het beloofde land.

De Israëlieten zijn gered. Ze reizen verder, op weg naar het land dat God hun beloofd heeft. Achter hen ligt Egypte, vóór hen is de woestijn.

Wekenlang lopen ze door de woestijn. Het is dor en droog.
Het water is al vlug op en ze hebben ook niet veel brood meer.

De reis door de woestijn is lang en gevaarlijk. Een vreemd volk valt de Israëlieten aan.

Mozes gaat een heuvel op om tot God te bidden.
Als hij zijn armen omhooghoudt, winnen de Israëlieten. Maar als hij zijn armen even laat zakken dan wint de vijand.
Met veel moeite kan Mozes zijn armen omhooghouden en zo worden de vijanden verslagen en vluchten ze alle kanten op.

De Israëlieten reizen weer verder en komen bij de berg Sinaï. Daar zetten ze hun tenten op. Ze zijn moe van de reis en willen hier een tijdje uitrusten.

Mozes klimt de berg op, naar God. Daar op de berg roept God hem: “Mozes luister! Ik ben de Heer, Ik ben het die de Egyptenaren heeft gestraft en jullie heeft bevrijd.
Ik ben jullie God en jullie zijn mijn volk.”

Dan vertelt God hoe ze met Hem en met elkaar om moeten gaan. Mozes schrijft het allemaal op, op twee platte stenen. Er staat:

  • Er is maar één God.
  • Je mag geen andere goden dienen want ik ben jullie God.
  • Je mag de naam van God niet zomaar uitspreken.
  • De laatste dag van de week moet een heel bijzondere dag zijn.
  • Eer je vader en je moeder.
  • Je mag niemand doodslaan.
  • Je mag iemand van wie je houdt, niet in de steek laten.
  • Je mag niet stelen.
  • Je mag niet liegen.
  • Je mag niet iets van een ander willen hebben.”

Samen met het volk bouwt Mozes een prachtige tent en daarin komt een gouden kist te staan.
Op het deksel zijn twee engelen gemaakt, ook van goud. En in die kist legt Mozes de twee platte stenen met de woorden van God.

Dan zegt God: “Ik ga met jullie mee, en als vijanden jullie aanvallen, zal ik jullie redden.”

De Israëlieten breken hun tenten weer af en reizen verder.

Eindelijk komen ze bij het land dat God hun heeft beloofd. Hier mogen ze van God blijven wonen.
Wat een mooi land! De Israëlieten zijn blij. Ze danken God voor alles wat Hij voor hen heeft gedaan.

Wat een mooi verhaal was dit. We mogen proberen om de 10 leefregels van God na te leven, zodat we liefdevol met elkaar om gaan en de wereld daardoor nog mooier wordt.

Voor de volgende maand zal de geboorte van Jezus verteld worden.

Contactgegevens

Protestantse gemeente Grootegast/Sebaldeburen

Goede Herderkerk, De Gast 2, 9861 BM te Grootegast

0594-613073

Contact via email