Afkondigingen, 9 augustus 2020.

Goedemorgen gemeente,

hartelijk welkom in deze aangepaste dienst, vanuit de Goede Herder kerk .

Vandaag heeft de kerkenraad de volgende mededelingen voor u:

We zijn blij dat we hier weer met een groter aantal broeders en zusters mogen samenkomen, echter wel onder de voorwaarde dat we ons aanmelden via het 06 nummer of via de website. Het maximum aantal bezoekers van 98 personen blijft gehandhaafd en de Corona maatregelen blijven van toepassing. Voor de luisteraars via kerkomroep.nl of kerkradio is de volledige liturgie op zaterdagmiddag te vinden op onze website onder het kopje ‘Eredienst zondag’;

Ziekenhuisopnames: De namen/verpleegadressen van onze gemeenteleden die in de ziekenhuizen worden verpleegd kunt u vinden op het besloten gedeelte van de website. Hiervoor dient u in te loggen. U kunt zichzelf registreren via de website. Gemeenteleden die langdurig elders zijn opgenomen staan vermeld in elke Nieuwsbazuin.

(Gemeentenieuws: Geen berichten van opname of ontslag ontvangen)

Bloemengroet: De bloemen uit de kerk gaan vandaag ter bemoediging en met een hartelijke groet van onze gemeente naar zr. S. Klunder-Kraak in de Gasthof.

Voor de kinderen: Op de website van de kerk is er deze zomer voor de kinderen een kinderkwartiertje. Vandaag gaat het over “Jezus geneest de dochter van Jaïrus”. Op de website van de kerk vindt u de link naar de Playlist.

Muziekuurtje: De luisteraars naar het Muziekuurtje hebben vorige week helaas niets kunnen horen, dat spijt ons erg. De oorzaak was een storing in de internetverbinding van de kerk.…. jammer…

Collecte: Collecten worden aangepast gehouden: Als de kerkzaal wordt verlaten is er gelegenheid uw gaven te geven voor Diaconie en Kerk.in de daarvoor bestemde ‘kerkjes’ op het witte muurtje rond het liturgisch centrum. Voor de luisteraars via internet/kerkradio blijft de mogelijkheid bestaan om de bijdrage over te maken op de bekende rekeningnummers in de Nieuwsbazuin.

Witte Kerkje: Tijdens deze crisisperiode staan de deuren van het Witte Kerkje 7 dagen per week open. Iedere dag van 09:00 tot 19:00 uur.
Voor iedereen die zoekt naar een moment van bezinning, gebed of een kaarsje willen aansteken.
Bij de ingang van het kerkje liggen de gedragsregels. U wordt gevraagd deze in acht te nemen.

 • In deze viering is de voorganger: ds. mw. M. Pranger, Nietap
 • OvD.: Himme de Jong
 • Lector: Marjan Top
 • Organist: Annekor Top
 • Koster: Piet Musschenga
 • Beamerdienst door: Wisse van der Velde

  Wij wensen u allen een gezegende viering!

 • Contactgegevens

  Protestantse gemeente Grootegast/Sebaldeburen

  Goede Herderkerk, De Gast 2, 9861 BM te Grootegast

  0594-613073

  Contact via email