Stil

In de afgelopen weken is ons land getroffen door het Corona Virus. De overheid heeft daarvoor maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen treffen ook de kerken. Als moderamen hebben wij dan ook moeten besluiten de Avondmaalsviering op 14 maart in het Hooge Heem niet door te laten gaan en de kerkdienst op zondag 15 maart te moeten schrappen.

Als moderamen hebben wij overlegd hoe wij de komende weken de kerkdiensten moeten gaan houden. De door de overheid afgekondigde maatregelen zijn voorlopig tot 6 april. De Stille Week en Pasen staan kort daarna voor de deur. Ook daarop gaan wij ons tijdig beraden. Wij zullen u dit telefonisch, per e-mail of een briefje in de deur via de wijkmedewerkers laten weten.

We hebben besloten de kerkdiensten op de zondagen, 22 en 29 maart en 5 april in een korte viering te gaan houden die alleen via Kerkomroep is te beluisteren. De aanvang van deze vieringen zijn op de zondag om 9.30 uur.

Dan mogelijke uitvaarten in deze periode; Wij moeten ons aan de landelijke richtlijnen houden. Uitvaartdiensten zullen dan ook in kleine kring gehouden moeten worden. De landelijk organisatie van uitvaartleiders hebben hiervoor instructie ontvangen. Maar onze predikant zal mogelijk ook op een aangepaste manier met de nabestaanden moeten communiceren.

In deze periode van crisis zullen wij ons best doen om elkaar als kerk en gemeente vast te blijven houden. Laten wij daarvoor ook op onze medemensen blijven letten en waar mogelijk iets doen voor hen die het zelf niet kunnen.

Wij mogen ons ook in deze periode van crisis onder de bescherming van onze Heer weten.

Met een groet aan u allen.

Jelte Zwerver, preses

Contactgegevens

Protestantse gemeente Grootegast/Sebaldeburen

Goede Herderkerk, De Gast 2, 9861 BM te Grootegast

0594-613073

Contact via email