Laatste nieuws ...

Wereld Gebedsdag Foto impressie

De Wereld gebedsdag 2020 werd traditioneel weer gehouden in het Witte kerkje aan de Rondweg.

We waren erg blij met de goede opkomst.
De ingetogen viering werd geleid door dhr. Joost van den Berge van de Hervormde gemeente Sebaldeburen.

 

Lees meer: Wereld Gebedsdag Foto impressie

Afkondigingen en mededelingen, 28 maart 2020

ZOMERTIJD is ingegaan!

 

Blijf ook vooral de website ook in de gaten houden

 

 

Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze korte viering. In verband met de afgekondigde maatregelen door de overheid kunnen wij voorlopig tot en met zondag 31 mei geen kerkdienst houden.

Deze vieringen  zij dan ook alleen via Kerkomroep en Kerkradio te beluisteren

Lees meer: Afkondigingen en mededelingen, 28 maart 2020

Bericht voor de lezers van de Groninger Kerkbode.

Helaas is in de Groninger Kerkbode het gemeente nieuws van onze kerk geplaatst onder het kopje van de Hervormde gemeente Sebaldeburen. We betreuren zeer maar gaan uit van een misverstand.

Bericht van de Vrouwen gespreksgroep/ uitnodiging voor WORKSHOP

Het uitstapje van de Vrouwengespreksgroep vorig jaar bracht ons in Oentsjerk, Friesland, naar het glasatelier van Jan Hooghiemstra.

We kregen daar, onder het genot van koffie en Oranjekoek, een prachtige uitleg hoe Jan werkt met het glas, met welk glas, wat je er mee kunt doen, welke voorwerpen je zelf of met een groep kunt maken. Zo interessant!

Lees meer: Bericht van de Vrouwen gespreksgroep/ uitnodiging voor WORKSHOP

Voedselbank

Nu we niet samenkomen in ons kerkgebouw, de Goede Herderkerk, vinden er ook geen inzamelingen ten behoeve van de voedselbank plaats.

De voedselbank kan onze steun, juist ook nu, goed gebruiken!!
Wellicht hoorde of las u al in het nieuws dat er bij de voedselbanken veel minder aanvoer is dan gebruikelijk. Hoe kunt u helpen, zodat de circa 130 huishoudens die gebruik maken van de voedselbank Westerkwartier toch hun wekelijks pakket kunnen krijgen?

Op dit moment is de voedselbank het meest geholpen met financiële steun.
Ook u kunt uw gift doneren, alleen op een andere manier dan gebruikelijk.
Giften zijn erg welkom en worden door de voedselbank gebruikt voor het kopen van o.a. koffiemelk en groenten in pot of blik, of anderen producten die door de omstandigheden momenteel niet bij hen worden aangevoerd.
U kunt uw gift overmaken op NL 47 RABO 01 22 25 60 69 ten name van Stichting Voedselbank Westerkwartier. Ook kunt u doneren via het donatieformulier op de site: www.voedselbankwesterkwartier.nl

Marjan Boersma 

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.  Ook de klokken van de Goed Herder Kerk en van Het Witte Kerkje zullen luiden!

Stil

In de afgelopen weken is ons land getroffen door het Corona Virus. De overheid heeft daarvoor maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen treffen ook de kerken. Als moderamen hebben wij dan ook moeten besluiten de Avondmaalsviering op 14 maart in het Hooge Heem niet door te laten gaan en de kerkdienst op zondag 15 maart te moeten schrappen.

Lees meer: Stil

Uitnodiging groot huisbezoek 2020

Op dinsdag 17 maart is er groot huisbezoek voor alle wijken. We beginnen om 19.30 uurin de Schaapskooi. Het thema is: Een goed verhaal.

Na de opening, gaan we in kleine groepjes op een ongedwongen sfeer aan de hand van een aantal vragen en stellingen met elkaar in gesprek over de Bijbel en Bijbelverhalen.

Aanmelden is niet nodig; iedereen is van harte welkom!

 

Op dinsdag 3 maart houden we een groot huisbezoek in het Hooge Heem in de grote zaal. Ook daar staan Bijbelverhalen centraal, er is gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en zingen we een aantal liederen. We gaan beginnen om 15.00 uur.

De taakgroep pastoraat.

Taizeviering Grootegast 23 febr 2020

In het Franse Taizé, in de omgeving van Cluny bevindt zich de internationale christelijke kloostergemeenschap, ooit in de jaren 40 van de vorige eeuw gesticht door Frère Roger.

In Taizé ving hij vluchtelingen op, m.n. Joden, maar ook weeskinderen en gevangenen uit een nabij gelegen gevangenenkamp en anderen die het oorlogsgeweld probeerden te ontvluchten.
Deze oecumenische kloostergeloofsgemeenschap trekt sinds de jaren 50  erg veel bezoekers. Vooral in de zomer komen duizenden jongeren naar Taizé voor een periode van bezinning en ontmoeting.

 

In 2005 werd broeder Roger tijdens het gebed neergestoken en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Zijn plaats werd in genomen door een Duitse geestelijke, broeder (frère) Alois.
In diverse landen, ook in Nederland, worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé

Lees meer: Taizeviering Grootegast 23 febr 2020

Verslag Messiah de Musical

Het begon op 26 oktober al vroeg…nauwelijks licht…

De opbouwploeg van El Shaddai stak snel de handen uit de mouwen,…” es even kijken hoe we dit het beste kunnen doen?”  
Materiaal uit de auto’s laden  en bij de koffiepauze was er al best veel geregeld.

Het koffiedrinken was een gezellige boel en ook bij de lunch hadden we samen een heel plezierig contact. Er werd flink doorgewerkt en toen het koor rond 16:30u arriveerde kwamen de eerste pannen met stamppot ook al binnen….en de spekjes en de worst… het begon heerlijk te ruiken in de Schaapskooi.

Rond 17:00u. konden we koor, opbouwers en technici uit nodigen voor het stamppot buffet. Ze waren erg verrast en ze voelden zich echt welkom in Grootegast.

Lees meer: Verslag Messiah de Musical

Een lichtje voor jou!

Op zondag 24 novembervan 16.00 tot en met 17.00 uuris het Witte Kerkje te Grootegast (Rondweg 21) open voor wie een kaarsje voor een geliefde overledene wil aansteken. Jij bent welkom om jouw dierbaren te gedenkenenom de warme herinneringen aan hen te delen. Er is gelegenheid, als jij dat wilt,om verder te praten onder het genot van koffie en thee. Onze predikante Rina Mulderij en kerkelijk werkster Hennie Stuut-Vogelzang zijn dezemiddag ook aanwezig.

Gaven voedselbank zondag 1 december

Op zondag 1 december brengen we onze gaven mee voor de gebruikers van de Voedselbank. Deze vraagt ons koffie (250 grams pakken), koffiemelk, houdbare chocolademelk en thee mee te nemen.
Mogen we ook weer op uw bijdrage rekenen? De leden van het PDW staan die zondagochtend bij de ingangen van de kerk klaar om uw gaven in ontvangst te nemen.  Ook financiële bijdragen zijn van harte welkom!

 

Leden van onze gemeente ...

Vanaf nu is het mogelijk om in te loggen op de website. Inloggen is alleen beschikbaar voor kerkleden na registratie. Na controle van uw gegevens is het dan mogelijk om documenten en artikelen welke alleen bestemd zijn voor gemeenteleden te bekijken.

 

Contactgegevens

Protestantse gemeente Grootegast/Sebaldeburen

Goede Herderkerk, De Gast 2, 9861 BM te Grootegast

0594-613073

Contact via email