Laatste nieuws ...

Afkondigingen, 20 september 2020.

Goedemorgen gemeente,

hartelijk welkom in deze dienst. Een Jeugddienst voor jong en oud…(?) Vandaag heeft de kerkenraad de volgende mededelingen voor u:

Renovatie in/en Coronatijd: Vanaf vandaag, 20 september, wijken we voorlopig uit naar de Schaapskooi. Deze is helaas in coronatijd maar geschikt voor max. 40 kerkgangers. U kunt zich voor de kerkdienst aanmelden op het 06nummer. Er wordt nog steeds gezocht naar een andere oplossing. 
Ook de overige Corona maatregelen blijven van toepassing.

Voor de luisteraars via kerkomroep.nl of kerkradio is de volledige liturgie op zaterdagmiddag te vinden op onze website onder het kopje ‘Eredienst zondag’;

Lees meer: Afkondigingen, 20 september 2020.

JEUGDKERKNIEUWS

Aanstaande zondag, 27 september gaan er 10 jongelui van de Jeugdkerk met drie begeleiders naar Ameland. Dit dagje Ameland zou de afsluiting vormen van het vorige seizoen, maar Corona gooide roet in het eten. Nu gaan we dit doen als start van het nieuwe seizoen. Uiteraard houden we alle Coronamaatregelen in acht.

 

Wat gaan we doen? Fietsen, geloofsactiviteit op strand of in het bos, ergens lunchen (eigen lunchpakket mee), twee activiteiten op het strand / in de branding (zie hieronder) en daarna via de snackbar terug naar de boot. Wij hebben er zin in!

 

Janneke, Irene, Thea

 

Lees meer: JEUGDKERKNIEUWS

GESLAAGD !!!!!!

We kregen de namen door van negen jongelui die geslaagd zijn voor hun schooldiploma, vijf ervan haalden hun VMBO-diploma, de andere vier haalden hun Havo-diploma.  Zij hebben inmiddels namens de gemeente via ons een bloemetje en wat lekkers gekregen.

Proficiat allemaal!
Irene Leseman
Janneke Gjaltema

Update: Vandaag (30-06) nog een bloemetje en lekkers gebracht bij twee jongelui: de een geslaagd voor VMBO-TL en de ander na een her geslaagd voor het gymnasium, PROFICIAT!!!

Bericht van de Vrouwen gespreksgroep/ uitnodiging voor WORKSHOP

Het uitstapje van de Vrouwengespreksgroep vorig jaar bracht ons in Oentsjerk, Friesland, naar het glasatelier van Jan Hooghiemstra.

We kregen daar, onder het genot van koffie en Oranjekoek, een prachtige uitleg hoe Jan werkt met het glas, met welk glas, wat je er mee kunt doen, welke voorwerpen je zelf of met een groep kunt maken. Zo interessant!

Lees meer: Bericht van de Vrouwen gespreksgroep/ uitnodiging voor WORKSHOP

Voedselbank

Nu we niet samenkomen in ons kerkgebouw, de Goede Herderkerk, vinden er ook geen inzamelingen ten behoeve van de voedselbank plaats.

De voedselbank kan onze steun, juist ook nu, goed gebruiken!!
Wellicht hoorde of las u al in het nieuws dat er bij de voedselbanken veel minder aanvoer is dan gebruikelijk. Hoe kunt u helpen, zodat de circa 130 huishoudens die gebruik maken van de voedselbank Westerkwartier toch hun wekelijks pakket kunnen krijgen?

Op dit moment is de voedselbank het meest geholpen met financiële steun.
Ook u kunt uw gift doneren, alleen op een andere manier dan gebruikelijk.
Giften zijn erg welkom en worden door de voedselbank gebruikt voor het kopen van o.a. koffiemelk en groenten in pot of blik, of anderen producten die door de omstandigheden momenteel niet bij hen worden aangevoerd.
U kunt uw gift overmaken op NL 47 RABO 01 22 25 60 69 ten name van Stichting Voedselbank Westerkwartier. Ook kunt u doneren via het donatieformulier op de site: www.voedselbankwesterkwartier.nl

Marjan Boersma 

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.  Ook de klokken van de Goed Herder Kerk en van Het Witte Kerkje zullen luiden!

Stil

In de afgelopen weken is ons land getroffen door het Corona Virus. De overheid heeft daarvoor maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen treffen ook de kerken. Als moderamen hebben wij dan ook moeten besluiten de Avondmaalsviering op 14 maart in het Hooge Heem niet door te laten gaan en de kerkdienst op zondag 15 maart te moeten schrappen.

Lees meer: Stil

Uitnodiging groot huisbezoek 2020

Op dinsdag 17 maart is er groot huisbezoek voor alle wijken. We beginnen om 19.30 uurin de Schaapskooi. Het thema is: Een goed verhaal.

Na de opening, gaan we in kleine groepjes op een ongedwongen sfeer aan de hand van een aantal vragen en stellingen met elkaar in gesprek over de Bijbel en Bijbelverhalen.

Aanmelden is niet nodig; iedereen is van harte welkom!

 

Op dinsdag 3 maart houden we een groot huisbezoek in het Hooge Heem in de grote zaal. Ook daar staan Bijbelverhalen centraal, er is gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en zingen we een aantal liederen. We gaan beginnen om 15.00 uur.

De taakgroep pastoraat.

Taizeviering Grootegast 23 febr 2020

In het Franse Taizé, in de omgeving van Cluny bevindt zich de internationale christelijke kloostergemeenschap, ooit in de jaren 40 van de vorige eeuw gesticht door Frère Roger.

In Taizé ving hij vluchtelingen op, m.n. Joden, maar ook weeskinderen en gevangenen uit een nabij gelegen gevangenenkamp en anderen die het oorlogsgeweld probeerden te ontvluchten.
Deze oecumenische kloostergeloofsgemeenschap trekt sinds de jaren 50  erg veel bezoekers. Vooral in de zomer komen duizenden jongeren naar Taizé voor een periode van bezinning en ontmoeting.

 

In 2005 werd broeder Roger tijdens het gebed neergestoken en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Zijn plaats werd in genomen door een Duitse geestelijke, broeder (frère) Alois.
In diverse landen, ook in Nederland, worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé

Lees meer: Taizeviering Grootegast 23 febr 2020

Een lichtje voor jou!

Op zondag 24 novembervan 16.00 tot en met 17.00 uuris het Witte Kerkje te Grootegast (Rondweg 21) open voor wie een kaarsje voor een geliefde overledene wil aansteken. Jij bent welkom om jouw dierbaren te gedenkenenom de warme herinneringen aan hen te delen. Er is gelegenheid, als jij dat wilt,om verder te praten onder het genot van koffie en thee. Onze predikante Rina Mulderij en kerkelijk werkster Hennie Stuut-Vogelzang zijn dezemiddag ook aanwezig.

Gaven voedselbank zondag 1 december

Op zondag 1 december brengen we onze gaven mee voor de gebruikers van de Voedselbank. Deze vraagt ons koffie (250 grams pakken), koffiemelk, houdbare chocolademelk en thee mee te nemen.
Mogen we ook weer op uw bijdrage rekenen? De leden van het PDW staan die zondagochtend bij de ingangen van de kerk klaar om uw gaven in ontvangst te nemen.  Ook financiële bijdragen zijn van harte welkom!

 

Leden van onze gemeente ...

Vanaf nu is het mogelijk om in te loggen op de website. Inloggen is alleen beschikbaar voor kerkleden na registratie. Na controle van uw gegevens is het dan mogelijk om documenten en artikelen welke alleen bestemd zijn voor gemeenteleden te bekijken.

 

Contactgegevens

Protestantse gemeente Grootegast/Sebaldeburen

Goede Herderkerk, De Gast 2, 9861 BM te Grootegast

0594-613073

Contact via email