Laatste nieuws ...

Afkondigingen, 29 november 2020

Goedemorgen gemeente,

hartelijk welkom vandaag op deze eerste zondag van Advent, in deze online kerkdienst;  

Vandaag heeft de kerkenraad de volgende mededelingen voor u:

Bijwonen kerkdiensten: Diensten met een beperkt aantal gemeenteleden is weer mogelijk.

Strikte voorwaarden van de Coronamaatregelen naleven graag, dus :  
met een mondmasker naar binnen en naar buiten.
Verder zijn de diensten ook online te bezoeken: u kunt ook via kerkomroep.nl  live meekijken en luisteren naar de dienst in de Schaapskooi.

Voor de luisteraars via kerkomroep.nl of kerkradio is de volledige liturgie op zaterdagmiddag te vinden op onze website onder het kopje ‘Eredienst zondag’;  

Ziekenhuisopnames: De namen/verpleegadressen van onze gemeenteleden die in de ziekenhuizen worden verpleegd kunt u vinden op het besloten gedeelte van de website.

Gemeenteleden die langdurig elders zijn opgenomen staan vermeld in elke Nieuwsbazuin.        

Lees meer: Afkondigingen, 29 november 2020

Activiteit Jeugdkerk

 

Activiteit Jeugdkerk

Wanneer: 29 november

Hoe laat: 1700-1900 uur

Waar: Schaapskooi of Kerkzaal

Voor wie: alle jeugd 12-16 jaar

Opgeven: Bij Janneke of Irene

Thema: GEVEN

verhaal – cadeautjes - spel – gedicht – speculaas

KOM JIJ OOK ???

 

Ons kerkgebouw: wat gebeurt er allemaal?

Zoals iedereen weet wordt er al een poosje Groot Onderhoud gepleegd aan ons kerkgebouw. Gestart met vele vrijwilligers die het slopen en strippen voor hun rekening namen. Nu gaan van lieverlee ook de aannemers aan de slag. Vanaf deze plaats op de website ga ik proberen U een beetje op de hoogte te houden van de vorderingen, want o, o, o, wat gebeurt er veel…en wat zijn er veel gemeenteleden betrokken…sommige daarvan kunnen hun bedje wel in de kerk zetten, zien we gewoon dagelijks daar bezig. Hieronder regelmatig / dagelijks foto’s die laten zien hoe ver we zijn.

Irene Leseman

Lees meer: Ons kerkgebouw: wat gebeurt er allemaal?

Zonnekerk - De 10 leefregels van God

We gaan verder met het verhaal van Mozes die eindelijk met zijn volk op weg kon naar het beloofde land.

De Israëlieten zijn gered. Ze reizen verder, op weg naar het land dat God hun beloofd heeft. Achter hen ligt Egypte, vóór hen is de woestijn.

Wekenlang lopen ze door de woestijn. Het is dor en droog.
Het water is al vlug op en ze hebben ook niet veel brood meer.

De reis door de woestijn is lang en gevaarlijk. Een vreemd volk valt de Israëlieten aan.

Lees meer: Zonnekerk - De 10 leefregels van God

Live meekijken en luisteren naar de dienst in de Schaapskooi

Beste mensen,

Goed nieuws! Vanaf zondag 25 okt.  kunt u live meekijken en luisteren naar de dienst in de Schaapskooi. De dienst heeft wat mensen betreft een beperkte bezetting (voorganger, ouderling, diaken, beameraar, organist/pianist en koster). Vanwege de corona-adviezen van het RIVM  heeft de kerkenraad besloten voorlopig geen kerkgangers meer te ontvangen.

Gelukkig kunnen we nu toch met elkaar door beeld en geluid verbonden zijn.

Hoe gaat dat ?

Lees meer: Live meekijken en luisteren naar de dienst in de Schaapskooi

Update kerkgang in verband met aanscherping maatregelen

De kerkenraad heeft op grond van de adviezen van de overheid besloten vanaf zondag 11 oktober de kerkdiensten voorlopig uitsluitend weer online te houden.
De kerkgang voor de gemeenteleden is dus niet meer toegestaan.
Het is jammer, maar begrijpelijk dat wij hier toe moesten besluiten.

Bericht van de Vrouwen gespreksgroep/ WORKSHOP

Terugkomend op ons bericht eerder dit jaar in de Nieuwsbazuin van mei, om samen met gemeenteleden, voor de liefhebbers van glas, een workshop te organiseren bij glasatelier van Jan Hooghiemstra in Oentsjerk moeten we helaas melden dat het niet verstandig is om deze op korte termijn doorgang te laten vinden.
Het is echt jammer….

En hoewel het glasatelier op dit moment haar deuren al wel weer heeft geopend lijkt het ons als bestuur niet goed om deze workshop, in de gegeven Corona-omstandigheden, door te laten gaan.

Natuurlijk kunt u altijd zelf een kijkje gaan nemen, hetzij in Oentsjerk in het atelier zelf, als op de website van Jan Hooghiemstra. (www.janhooghiemstra.nl) en kijk in de linker kolom, daar kom je diverse mogelijkheden tegen. (Ieder betaalt voor zich zelf.)

Lees meer: Bericht van de Vrouwen gespreksgroep/ WORKSHOP

Huis-aan-huis collecte: Geef Licht! - 29 november - 5 december 2020.

Mijn hart deed pijn toen ik zag en hoorde  over alle ellende in de vluchtelingenkampen.
Daarom ben ik beschikbaar als collecte-coördinator. Daarna volgde ook nog de brand in kamp Moria op Lesbos en was dus de situatie in heel Griekenland volkomen uitzichtloos….

Zoveel kinderen zonder toekomst… voor ons niet voor te stellen. Wanhoop…!
Reden te meer om in actie te komen.
Ook jongeren (vanaf 16 jaar) kunnen in actie komen voor hun leeftijdsgenoten.

Graag willen we dat deze collecte gedragen wordt door heel Grootegast, dus niet alleen de kerken, maar door alle inwoners.
Jong en oud
kan collecteren…

Lees meer: Huis-aan-huis collecte: Geef Licht! - 29 november - 5 december 2020.

Voedselbank

Nu we niet samenkomen in ons kerkgebouw, de Goede Herderkerk, vinden er ook geen inzamelingen ten behoeve van de voedselbank plaats.

De voedselbank kan onze steun, juist ook nu, goed gebruiken!!
Wellicht hoorde of las u al in het nieuws dat er bij de voedselbanken veel minder aanvoer is dan gebruikelijk. Hoe kunt u helpen, zodat de circa 130 huishoudens die gebruik maken van de voedselbank Westerkwartier toch hun wekelijks pakket kunnen krijgen?

Op dit moment is de voedselbank het meest geholpen met financiële steun.
Ook u kunt uw gift doneren, alleen op een andere manier dan gebruikelijk.
Giften zijn erg welkom en worden door de voedselbank gebruikt voor het kopen van o.a. koffiemelk en groenten in pot of blik, of anderen producten die door de omstandigheden momenteel niet bij hen worden aangevoerd.
U kunt uw gift overmaken op NL 47 RABO 01 22 25 60 69 ten name van Stichting Voedselbank Westerkwartier. Ook kunt u doneren via het donatieformulier op de site: www.voedselbankwesterkwartier.nl

Marjan Boersma 

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.  Ook de klokken van de Goed Herder Kerk en van Het Witte Kerkje zullen luiden!

Leden van onze gemeente ...

Vanaf nu is het mogelijk om in te loggen op de website. Inloggen is alleen beschikbaar voor kerkleden na registratie. Na controle van uw gegevens is het dan mogelijk om documenten en artikelen welke alleen bestemd zijn voor gemeenteleden te bekijken.

 

Contactgegevens

Protestantse gemeente Grootegast/Sebaldeburen

Goede Herderkerk, De Gast 2, 9861 BM te Grootegast

0594-613073

Contact via email